Nyheder
  • Generelt
  • Invitationer
  • DGI Skydning
  • Dansk Skytte Union
  • Resultater

Kategori: Generelt
Oprettet: Oct 6, 2018

SKF Forum

Login

Tilmelding

Velkommen til

Karlslunde skytteforening


 

 

Karlslunde Skytteforning - 22 Kreds
Vi er medlem af
DGI Skydning,  Danske Sportsskytte Forbund og Dansk Skytte Union.

 


__________________________________________
06-10-2018


Generalforsmaling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formands beretning.
4. Regnskab og budget forlægges
5. Valg:
a. Formand
Eva Jønsson (Villig til genvalg)
b. Bestyrelsesmedlemmer på valg
Jan Bolvig (Villig til genvalg)
Christoffer Heideby (Villig til genvalg)
Ken Fogelberg(Villig til genvalg)
c. Valg af suppleanter
f. Valg af revisor
6. Indkomne forslag fra medlemmer.
7. Eventuelt.

 

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres til formanden, senest 7 dage før generalforsamlingen