Nyheder

Kategori: Generelt
Oprettet: Sep 20, 2016

Kategori: Generelt
Oprettet: Oct 9, 2016

Kategori: Invitationer
Oprettet: Sep 12, 2016

Kategori: Resultater
Oprettet: May 30, 2016

SKF Forum

Login

Tilmelding

Velkommen til

Karlslunde skytteforening


 

 

Karlslunde Skytteforning - 22 Kreds
Vi er medlem af
DGI Skydning,  Danske Sportsskytte Forbund og Dansk Skytte Union.

 


__________________________________________
09-10-2016


Generalforsamling 2016

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formands beretning.

4. Regnskab og budget forlægges

5. Valg:

a. Bestyrelsesmedlemmer på valg

Jan Bolvig

Christoffer Heideby

Ken Fogelberg

e. Valg af revisor

f. Valg af suppleanter.

6. Indkomne forslag fra medlemmer.

7. Eventuelt.

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres til formanden, senest 14 dage før generalforsamlingen.


20-09-2016


Våbenkontrol 2016

Våbenkontrollen foregår i 2016 på følgende datoer:

  • 26. september kl. 19-21
  • 10. oktober kl. 19-21
  • 19. oktober kl. 19-21

 

Alle skytter med våbenpåtegning skal møde i foreningen på en af ovennævnte datoer, medbringede alle de våben, der er registreret gennem Karlslunde Skytteforening.