Nyheder
  • Generelt
  • Invitationer
  • DGI Skydning
  • Dansk Skytte Union
  • Resultater

SKF Forum

Login

Tilmelding

Foreningen

Skyttebevægelsen blev født den 12. februar 1861, da den selvbestaltede og to dage gamle "Centralkomite" ved en artikel i Berlingske Tidende opfordrede folk til at oprette skyttekredse. Dette skete efter engelsk forbillede. Hæren ønskede at de unge mænd havde gode skydefærdigheder. Så kunne man hurtigt øge hærens styrke i tilfælde af krig.
Den første skyttekreds var Akademisk Skytteforening i København, der blev stiftet den 4. april 1861. Første skytteforening i Roskilde blev stiftet den 7. maj 1861.
Den første præmieskydning blev, så vidt vides, afholdt i Bro ved Bogense den 25. juli 1861.Der blev skudt med stærkt rygende sortkrudts forladergeværer.
Efter krigen i 1864 var forsvarsviljen stor og antallet af nyoprettede skytteforeninger ligeledes stor. Derfor blev der dannet amtsforeninger til at koordinere arbejdet. Den første amtsforening var Svendborg Amts Skytteforening, som blev stiftet den 13. november 1885. Roskilde Amt Skytteforening blev stiftet den 15. april 1866 med 3 kredse.

Carlslunde-Carlstrup Skytteforening

Roskilde Amts Skytteforening voksede hurtigt og den 12. september 1866 blev Carlslunde-Carlstrup skytteforening stiftet. Foreningen hedder i dag bare Karlslunde Skytteforening og bærer betegnelsen 22. kreds i Roskilde Amts Skytteforening. Da foreningen blev stiftet var de aktive medlemmerne 20 unge mænd, 7 ældre mænd. Derudover var der 25 bidragydende medlemmer. Foreningens første formand var Proprietær Kierkegaard. Desværre er foreningens første protokol gået tabt. Derfor er vores viden om foreningen fra 1866-1898 ret begrænset.
Vi ved dog at Karlslunde Skytteforening har været meget aktiv lige fra starten. Der har været arrangeret mange kapskydninger og skyttefester formodentlig ved Karlslunde Strand, da de første skydebaner lå her. I 1881 var der skyttefest i Svendborg. Her vandt smed P. Pedersen 300 og 400 alen skydningerne. P. Pedersen fik også overrakt Kronprinsens Ærespræmie.

Hr. P.Pedersen

Vi er medlem af
De Danske Skytteforeninger & Danske Sportsskytte Forbund under Dansk Skytte Union.

 

 

dds DGI