Nyheder
 • Generelt
 • Invitationer
 • DGI Skydning
 • Dansk Skytte Union
 • Resultater

Kategori: Generelt
Oprettet: Oct 6, 2018

SKF Forum

Login

Tilmelding

Riffel

Skydeprogram Riffel.

Med riffel skydes 15 meter både med salon- og luftvåben, 50 meter med salonvåben og 200/300 meter samt terræn med langdistancevåben.
Når der opgives et meter-tal, er det afstanden mellem skytten og skydeskiven.

Der skydes på runde skiver med ringinddeling på alle afstande, på nær terræn.

Karlslunde Skytteforening er medlem af både Dansk skytte Union, Dansk Sport skytteforbund og De Danske Skytteforeninger (DGI). Under DGI regi skydes der på danske/nordiske skivestørrelser. 

Både indendørs og udendørs er skytterne delt op i klasser efter alder og evner. Damer blandt voksenskytter kan desuden vælge at skyde i en dameklasse. Man skyder i børneklasse indtil man fylder 14 år. Indtil man fylder 17 skyder man i juniorklasse. Herefter skydes der i voksenklasse. Dog skyder de 17 til 21 årige i DDS ungskytteklasse. Når man fylder 55 år, kan man skyde i veteranklasse.

Hos os kan du som barn skyde med salonriffel, luftriffel og luftpistol. 

Hvis du er i tvivl om, hvilken klasse du skal skyde i, kan du bare spørge på en træningsaften.

På billedet ser du vores 15 meter bane
Bk_ind

 

Skydestillinger ved riffelskydning:

 • Stående med anlæg og albuestøtte
 • Stående med albuestøtte
 • Stående med anlæg
 • Stående med galge
 • Knælende
 • Liggende med anlæg
 • Liggende uden anlæg

 

Vores 50 meter bane, hvor vi skyder ud af skydehuset.

Staende

Nedestående er lidt forklaringer på hvorledes der skydes på, de forskellige banelængder:

15 meter

På 15 meter skydes luft og salonriffel på DDS skiver.
Under DDS skyder alle 20 skud. Børn stående med anlæg og albue støtte. Junior-, dame-, veteran- og åbenklasse stående med albuestøtte eller stående med anlæg. Andre voksenklasse skyder fritstående. Salonvåben er caliber .22 (5,6 mm).

50 meter

Her skydes 15 skud under DDS. Børn skyder liggende med anlæg. Junior-, dame-, veteran- og åbenklasse skyder liggende uden anlæg. Seniorer og ung skyder 5 skud liggende, 5 skud stående og 5 skud knælende. Alle discipliner skydes med cal. .22 våben.

200 meter

200 meter skydes kun af DDS. Klasser, stillinger og antal skud er det samme som DDS 50 meter. Voksen skytter kan også skyde nogle specielle programmer kaldet Dan-Cup og Nordisk. Langdistancevåben er som regel 6,5 mm, men findes også i 6 mm og 7,62 mm.

300 meter

300 meter skydes af både DDS og DSU, men kun på de internationale skiver! Under DDS skyder børn, junior, veteran og åbenklasse som på 50 meter. Damer kan skyde med i åbenklasse. Ung og senior skyder 10 skud i hver stilling. DSU har samme program som på 50 meter.

Terrænskydning

I terrænskydning stilles en række forskellige baner op i et terræn. I modsætning til de andre dicipliner, har skiverne forskellige faconer og står på ukendte afstande. Her skal der også tages højde for lys- og vindforhold. Terrænskydning skydes af DDS.

Skiver_terraen_riffel