Børne & ungeskytter

Karlslunde Skytteforenings Børne & Ungdomsafdeling.

Karlslunde Skytteforenings Børne & Ungdomsafdeling består af 4-5 instruktører og et skyttehold på max. 6 skytter i alderen 9 til 18 år.
Tilmelding til dette hold foregår efter “først til mølle” princippet. Såfremt der er flere interesserede end der er pladser til, er der mulighed for at blive skrevet på en venteliste.

Vi træner hver onsdag fra 19-20, og der er mødepligt. 
Såfremt skytten ikke kan komme, skal dette meldes til dagens instruktør.

I B&U afdelingen arbejder vi med semestre, så et år består af 2 semestre.
Et semester koster 150 kr. og tilmelding er bindende.
Hvert semester er planlagt og kalenderne kan ses på vores hjemmeside eller på holdsport.dk.
Et semester vil altid have et “mål”, dette kunne være deltagelse ved en navngivet turnering. 
Træningen i semesteret vil som følge heraf være målrettet dette. 
Vi forventer også at afholde 2 weekendarrangementer pr. semester, hvor skytterne har mulighed for at deltage.

Skytterne i B&U afdelingen er et hold, og derfor kommer vi alle til samme mødetid. 
Vi starter altid vores onsdage med at gennemgå, hvad vi skal til træningen, inden vi sammen går på skydebanen.  
Efter at have skudt, slutter vi af med at snakke om, hvordan det gik og får en sodavand.

Der er mulighed for at forældre kan vente i vores klublokaler og få en kop kaffe, mens der trænes. 
Hvis flere af skytterne kommer fra samme område, kan et opsamlingspunkt også aftales med instruktørerne. 
For at vi kan transportere børnene, kræver det dog en underskrevet aftale med forældrene.

Hvert semester starter med en intro aften, hvor planerne for semesteret fremlægges og alle har mulighed for at stille spørgsmål.