DSF skydninger

25 meter Kombipistol
25 Meter Kombipistol

Skytten skal i Kombipistol skyde præcisionsskydning samt genlade sit våben, begge dele inden for begrænset tid. 
Skytten med de fleste points vinder. 

Selve skydningen
Kombipistol er opdelt i en prøveserie samt to halvdele à 4 serier 
med hhv. 2 x 5 og 2 x 10 skud i hver halvdel.

Præcision delen

Prøveserie - 5 skud i øverste skive på 20 sekunder. Markering.

1. serie: 
5 skud i en skive, 20 sekunder

2. serie: 
5 skud i en skive, 20 sekunder

3. serie: 
5 skud i en skive, genladning med 5 patroner og 5 skud i samme skive på 30 sekunder

4. serie: 
5 skud i en skive, genladning med 5 patroner og 5 skud i samme skive på 30 sekunder

Hurtigskydnings delen

Den enkelte skytte bruger i hurtigskydningen 5 baner.
1. serie: 
5 skud i 5 skiver, 10 sekunder

2. serie: 
5 skud i 5 skiver, 10 sekunder

3. serie: 
5 skud i 5 skiver genladning med 5 patroner og 5 skud i de samme skive på 20 sekunder

4. serie:
5 skud i 5 skiver genladning med 5 patroner og 5 skud i de samme skive på 20 sekunder

Der markeres efter 2., 3. og 4. serie. Der foretages våbenkontrol på alle baner efter 4. serie.

Skydestilling
Fritstående, en- eller tohåndsfatning efter ønske. Udgangsstilling 45 grader.


Banekommandoer
Følgende kommandoer bruges med de respektive korrekte tider:
"Gør klar til .......... (fx. 1. serie 5 skud i øverste skive på 20 sekunder), - lad"

Efter at skytterne er færdige med deres forberedelse:
"Er skytterne klar?"

Efter 3 sekunder svinges skiverne bort.
Svarer en skytte "ikke klar" ventes i ca. 15 sekunder, herefter: 
"Er skytterne klar?" og skiverne svinges bort.

Efter endt skydetid:
"Aflad, læg våben"


Værdisætning af skud
Skud markeres med de points som skiven giver. Der tælles indad. 
Skud indenfor X-tieren vil give 11 points. 

Img_0005
Våbenklasser

Klasse 22  - Pistol/revolver .22lr.
Klasse 22F - Fri Pistol/revolver .22lr.

Klasse SP  - "Standard" pistol .38/9mm og derover.
Klasse FP  - Fri pistol .38/9mm og derover.

Klasse SR  - "Standard" revolver .38/9mm og derover.
Klasse FR  - Fri revolver .38/9mm og derover

Kompensator og rødpunktsigter er kun tilladt i FR og FP klasserne