Klubnyheder

Generalforsamling 2019

3. oktober 2019, 14.26

Nu nærmer onsdag d. 30 oktober 2019 sig og så er det tid til vores årlige generalforsamlingen.
Vi ses kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formands beretning
4. Regnskab og budget forlægges
5. Valg
6. a. Bestyrelsesmedlemmer
Peter Due (villig til genvalg)
Jan Christiansen (villig til genvalg)
Frank Rattleff (villig til genvalg)
   b. Bestyrelse Suppleanter
   c. Valg af revisor
7. Indkomne forslag fra medlemmer
8. Eventuelt

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afleveret til formanden, senest 7 dage før generalforsamling.